วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555

พรุ่งนี้ไม่มีจริงวันนี้มีโอกาสพูด...........จงพูด
วันนี้มีโอกาสทำ............จงทำ
วันนี้มีโอกาสกอด.........จงสวมกอด
.
.
.
.ก่อนที่พรุ่งนี้จะไม่มีจริง

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เธอจะอยู่กับฉันตลอดไป...Por


แมงปอ...สีขาว
ดิฉัน นางสาวชฎาพร กายจนอารีย์   ชื่อเล่น ปอ (แมงปอ)
กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
คณะครุศาสตร์ หลักสูตรคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
เกิดวันที่ 8 กรกฎาคม 2535 มีพี่น้องร่วม 2 คน ดิฉันเป็นคนที่ 1 
อนาคต ครูคณิตศาสตร์