วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555

พรุ่งนี้ไม่มีจริงวันนี้มีโอกาสพูด...........จงพูด
วันนี้มีโอกาสทำ............จงทำ
วันนี้มีโอกาสกอด.........จงสวมกอด
.
.
.
.ก่อนที่พรุ่งนี้จะไม่มีจริง