วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แมงปอ...สีขาว
ดิฉัน นางสาวชฎาพร กายจนอารีย์   ชื่อเล่น ปอ (แมงปอ)
กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
คณะครุศาสตร์ หลักสูตรคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
เกิดวันที่ 8 กรกฎาคม 2535 มีพี่น้องร่วม 2 คน ดิฉันเป็นคนที่ 1 
อนาคต ครูคณิตศาสตร์ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น